Ga terug naar een overzicht van de afdelingen.
Welkom Alg. info Gesp. ziekenhuis Woon- en zorgcentr. De Vrije Vlinder Vriendenkring Documenten

U bent hier:

Algemene informatie

Algemene informatie

Geconfronteerd met vele gevallen van longtuberculose bij de havenarbeiders werd in 1922 in de schoot van de Belgische Transportarbeiders Bond de VZW Heropbeuring opgericht.  Deze vzw verwierf van het OCMW-Antwerpen een groot terrein in de bosrijke omgeving van Brasschaat rond de Mickse hoeve.  In 1927 werd hierop een eerste residentiële voorziening gebouwd voor de behandeling van patiënten met longtuberculose. TBC was immers een ziekte die gepaard ging met een algemene verzwakte gezondheidstoestand en het was dan ook vooral de arbeidersklasse die getroffen werd door deze ziekte.  Dit sanatorium was een unicum in Vlaanderen.  De aanvragen om te komen “kuren” in De Mick overtreffen vrij snel de beschikbare bedden zodat reeds in 1934 een verdieping op de bestaande gelijkvloers werd gebouwd zodat de vergrote instelling plaats bood voor 54 patiënten.


Op het einde van WO II werd de instelling volledig door bombardementen vernietigd, en onder impuls van een dynamische beheerraad werd direct met de plannen voor de wederopbouw gestart.  In 1953 werd de heropgebouwde instelling in gebruik genomen.  Het prachtige gebouw, in de vorm van een T, met wijde vleugels en brede terrassen, drie verdiepen hoog is een mooi voorbeeld van de bouwstijl van die periode.


Vermits longtuberculose door de vooruitgang van de geneeskunde en algemene verbetering van de leef- en werkomstandigheden stilaan verdween besliste de overheid in 1987 alle sanatoria te sluiten.


Sindsdien onderging De Mick  herhaaldelijke reconversies en wijzigingen.  Teneinde te kunnen beantwoorden aan de hedendaagse kwaliteitseisen werd de instelling volledig gerenoveerd van 1995 tot 2005.  Tevens werd in die periode een modern Woon- en Zorgcentrum gebouwd dat verbonden is met het ziekenhuis door een centrale gang.  In 2008 werd dan ook nog een gehandicaptenvoorziening, voor personen met een motorische handicap tengevolge van een niet-aangeboren hersenletsel, in gebruik genomen.  Deze voorziening die kadert in de programmatie van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap kreeg als naam “De Vrije Vlinder”.Geschiedenis

Het  Woon- en Zorgcentrum,de Gehandicaptenvoorziening de vrije vlinder en de ondersteunende diensten keuken, technische dienst en administratie worden bestuurd door de VZW Heropbeuring.


De Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur delegeerden een groot deel van hun bevoegdheden naar een Dagelijks Bestuur dat bestaat uit:


- Alfons Geeraerts – Voorzitter

- Greet Van Gool - Ondervoorzitter / Penningmeester

- Guy Peeters - Secretaris

-  Jean-Pierre Van Baelen


Bestuur

De dagelijkse leiding over het WZC, de vrije vlinder en de ondersteunende diensten ligt in handen van de directie:

 

-     Myriam van der Plas, algemeen directeur

 

en een directievergadering:

      -   Peggy Heymans, directeur financiën en ondersteunende diensten

      -   Roeland Decraene, directeur woon- en zorgcentrum

-   Jan Cools, directeur de vrije vlinder


Directie

Zin om te werken in de Mick of De Vrije Vlinder? Klik dan op onderstaande link om de jobsite te bezoeken.


Vacatures

Vacatures De Mick

Heropbeuring vzw De Mick

Papestraat 30 - 2930 Brasschaat

Te.: 03 217 10 11

info@demick.be

Designed by Weblabo.be© vzw  De Mick 2010


De ombudsdienst waakt over de rechten van de patiënt en behandelt klachten.


De ombudspersoon is Pascale Meulders.


Zij beschikt over een eigen en exclusief telefoonnummer: 03/217.10.57

e-mail adres : ombudsdienst@demick.be

en een antwoordapparaat dat aangeeft gedurende welke uren men de ombudspersoon kan contacteren.

Bovendien beschikt de ombudspersoon over een geëigende ontvangstruimte.


Ze is van maandag t/m vrijdag van 9 u tot 17 u aanwezig.

De ombudspersoon heeft in de eerste plaats als taak door middel van preventieve maatregelen de communicatie tussen de patiënt en de beroepsbeoefenaar te bevorderen om klachten te voorkomen.

Pas als een regeling in der minne geen voldoening biedt zal de ombudspersoon de klacht ontvangen en bemiddeling starten.

Klachten kunnen zowel mondeling  - telefonisch of bij persoonlijk contact na afspraak - als schriftelijk  - per brief, of e-mail - ingediend worden bij de ombudspersoon.

Maximum 2 maanden na het indienen van de klacht bevestigt de ombudspersoon schriftelijk de corrigerende maatregelen en bevraagt tegelijkertijd de aanbrenger naar de tevredenheid.


Ombudsdienst

Locatie :

Papestraat 30

2930 Brasschaat

Tel 03/217.10.11

Fax 03/663.73.54

e-mail info@demick.be


Bereikbaarheid (www.slimweg.be)


Stappen en trappen:

De Mick ligt midden in de bossen van Brasschaat en is perfect te voet en per fiets bereikbaar.


Trein:

Rondom De Mick liggen drie treinstations, alle drie op 8 km van De Mick. Er zijn echter geen rechtstreekse verbindingen met het openbaar vervoer tussen de stations van Kapellen, Ekeren en Brecht met De Mick.
Je kan bij deze best opteren voor station Antwerpen-Centraal. In Antwerpen-Centraal kan je tot aan het busstation aan de Franklin Rooseveltplaats wandelen en daar een bus nemen naar De Mick.


Bus en tram:

Buslijn 621

Tijdens de bezoekuren bedienen  drie ritten De Mick, zowel op weekdagen (schoolperiode en vakantieperiodes), zaterdagen en zon- en feestdagen:

- vanuit Antwerpen:

 vertrek Antwerpen 13u55 – aankomst De Mick 14u36

 vertrek Antwerpen 15u55 – aankomst De Mick 16u42

 vertrek Antwerpen 17u55 – aankomst De Mick 18u40

- richting Antwerpen:

 vertrek De Mick 15u53 – aankomst Antwerpen 16u36

 vertrek De Mick 17u53 – aankomst Antwerpen 18u37

 vertrek De Mick 19u53 – aankomst Antwerpen 20u28


Auto:

De Mick beschikt over een ruime en gratis parking.


Vanuit Brussel en Leuven (via E19)
Volg de borden Antwerpen. Neem de afslag op de A1/ E19 richting Antwerpen/ Mechelen. Neem afslag 5a-Antwerpen-Zuid richting Breda/ Luik/ Haven 1-999. Voeg in op de R1 en vervolg de weg naar de A1. Neem van op de A1 afslag 4-Sint-Job-in-‘t-Goor richting Essen/ Kalmthout. Neem op de rotonde de derde afslag naar de Sint-Jobsesteenweg richting de E19/ Antwerpen/ Essen/ Kalmthout/ Brasschaat. Ga rechtdoor over één rotonde en sla linksaf, de Papestraat in.     

Vanuit Gent en Oostende (via E17)
Volg de E17 tot op de R1 Antwerpse ring. Eenmaal op de R1 volg je richting Breda. Voeg in op de E19 richting Breda en neem daar afrit  4-Sint-Job-in-‘t-Goor richting Essen/ Kalmthout. Neem op de rotonde de derde afslag naar de Sint-Jobsesteenweg richting de E19/ Antwerpen/ Essen/ Kalmthout/ Brasschaat. Ga rechtdoor over één rotonde en sla linksaf, de Papestraat in.   

Vanuit Hasselt (E313)
Op de A13/ E313 volg je de weg richting Antwerpen/ Brussel. Neem de afslag Ring Antwerpen richting Breda. Voeg in op de R1 en vervolg de weg naar de E19 (Breda). Neem op de E19 afslag 4-Sint-Job_in-‘t-Goor richting Essen/ Kalmthout. Neem op de rotonde de derde afslag naar de Sint-Jobsesteenweg richting de E19/ Antwerpen/ Essen/ Kalmthout/ Brasschaat. Ga rechtdoor over één rotonde en sla linksaf, de Papestraat in.          


Bereikbaarheid

#top #top #top #top #top #top